Hotellmarknadens utveckling 2018

Hög efterfrågan globalt

Hotellkonjunkturcykeln följer normalt den globala ekonomiska utvecklingen. Därutöver påverkas hotellmarknaden av en rad specifika tillväxtfaktorer. En brett förankrad ekonomisk tillväxt och ett ökat internationellt resande bidrog till god global hotellefterfrågan även 2018.

RevPAR-utveckling årsvis (i lokal valuta).

 

  FY
2013
FY
2014
FY
2015
FY
2016
FY
2017
FY
2018
             
Montreal 6% 10% 7% 9% 12% -1%
             

Europa

2% 6% 7% 2% 6% 5%
London 1% 3% 2% -1% 4% 3%
Bryssel 2% 3% 2% -18% 19% 12%
Berlin 0% 5% 8% 4% 2% 7%
Frankfurt  5%  -2%  9% -2%  4% -3%
             
Stockholm 0% 2% 9% 8% -1% 2%
Oslo 4% 1% 8% 3% 12% 1%
Helsingfors -5% 2% 2% 7% 9% 3%
Köpenhamn 6% 4% 11% 13% 2% 2%

Källa: STR Global (USA, Kanada, Europa, Finland), Benchmarking Alliance (Sverige, Norge, Danmark)