Hotellmarknadens utveckling 2017

Hög efterfrågan globalt

Hotellkonjunkturcykeln följer normalt den globala ekonomiska utvecklingen. Därutöver påverkas hotellmarknaden av en rad specifika tillväxtfaktorer. En brett förankrad ekonomisk tillväxt och ett ökat internationellt resande bidrog till god global hotellefterfrågan 2017.

God tillväxt på nyckelmarknadertiga hotellmarknader

RevPAR-utveckling kvartalsvis förändring (i lokal valuta).

 

  FY
'13
FY
'14
FY
'15
FY
'16
FY
'17
USA 5% 8% 6% 3% 3%  
New York 4% 3% -2% -2% 0%  
             
Montreal 6% 10% 7% 9% 12%  
             

Europa

2% 6% 7% 2% 6%  
London 1% 3% 2% -1% 4%  
Bryssel 2% 3% 2% -18% 19%  
Berlin 0% 5% 8% 4% 2%  
Frankfurt  5%  -2%  9% -2%  4%  
             
Stockholm 0% 2% 9% 8% -1%  
Oslo 4% 1% 8% 3% 12%  
Helsingfors -5% 2% 2% 7% 9%  
Köpenhamn 6% 4% 11% 13% 2%  

Källa: STR Global (USA, Kanada, Europa, Finland), Benchmarking Alliance (Sverige, Norge, Danmark)