Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer.

Pandox affärsidé

Pandox affärsidé är att – baserat på expertis inom hotellfastigheter, hotellverksamhet och affärsutveckling – aktivt äga, utveckla och hyra ut hotellfastigheter.  

Två affärssegment

Pandox hotellportfölj består av 146 hotell med cirka 32 700 hotellrum i 15 länder. Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning, som består av hotellfastigheter som hyrs ut till marknadsledande hotelloperatörer, och Operatörsverksamhet, som består av hotellfastigheter där Pandox också driver hotelloperatörsverksamheten.

Nyckeltal Helår
2018
Helår
2017
Helår
2016
Helår
2015
Helår
2014
Antal hotell 144 143 120 121 104
Antal rum 32 268 31 613 26 240 25 190 21 969
Fastigheternas
marknadsvärde, MSEK
55 197 50 121 38 233 31 437 26 504