Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer.

Pandox affärsidé

Pandox affärsidé är att – baserat på expertis inom hotellfastigheter, hotellverksamhet och affärsutveckling – aktivt äga, utveckla och hyra ut hotellfastigheter.  

Två affärssegment

Pandox hotellportfölj består av 144 hotell med cirka 32 300 hotellrum i 15 länder. Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning, som består av hotellfastigheter som genom långtidskontrakt hyrs ut till marknadsledande regionala och ledande internationella hotelloperatörer, och Operatörsverksamhet, som består av hotelloperatörsverksamhet som drivs av Pandox på dess ägda hotellfastigheter. Pandox bildades 1995 och företagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal Helår
2018
Helår
2017
Helår
2016
Helår
2015
Helår
2014
Antal hotell 144 143 120 121 104
Antal rum 32 268 31 613 26 240 25 190 21 969
Fastigheternas
marknadsvärde, MSEK
55 197 50 121 38 233 31 437 26 504