Pandox AB (publ) tar över driften av två hotell i Köpenhamn

Pandox har ingått avtal om att ta över driften av First Hotel Mayfair och First Hotel Twentyseven i hotellfastigheter som Pandox redan äger. Hotellen har goda lägen i centrala Köpenhamn och de kommer att marknadsföras under sina befintliga och väl inarbetade hotellnamn.

Driften av hotellen övertogs den 1 april 2020 och de omklassificerades då från affärssegmentet Fastighetsförvaltning till affärssegmentet Operatörsverksamhet. Driftsövertagandena är i linje med Pandox affärsmodell och strategi att säkerställa hotellfastigheternas långsiktiga värde och utvecklingspotential.

Hotel Mayfair, som renoverades 2016, har 203 rum, restaurang och bar och en mindre konferensavdelning. Hotel Twentyseven har 200 rum, restaurang och bar, mötesrum, gym och en vinterträdgård. Båda hotellen ligger centralt i Köpenhamn med gångavstånd till bland annat Centralstationen, Rådhuspladsen och Strøget.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Erik Hvesser, SVP, Head of Property Management Nordics, +46 (0) 707 70 01 19
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020, kl. 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.sea