Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2019

Lönsam diversifiering

April–juni 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 783 (791) MSEK. Minskningen förklaras av förändrad redovisning fastighetsskatt om 30 MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 0,4 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 704 (664) MSEK, 689 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 212 (167) MSEK, 206 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 16,8 procent justerat för valutakurseffekter
 • Kalendereffekter uppskattas ha påverkat intäktstillväxten negativt med 2-3 procent i jämförbar portfölj
 • EBITDA uppgick till 868 (794) MSEK, 847 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 565 (537) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 3,37 (3,19) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 760 (763) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,53 (4,53) SEK

Januari–juni 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 468 (1 412) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 0,8 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 287 (1 192) MSEK, 1 258 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,7 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 307 (233) MSEK, 296 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 16,9 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 1 502 (1 354) MSEK, 1 462 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 928 (873) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 5,53 (5,18) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 1 167 (1 215) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 6,96 (7,22) SEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Pandox slutförde förvärv av tre hotellfastigheter i Tyskland den 1 juli
   

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2019
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 147 hotell med cirka 32 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se