Pandox AB (publ) Rättelse av stapeldiagram avseende RevPAR-tillväxt i Finland och Helsingfors på sidan 3 i bokslutskommuniké januari-december 2018

På sidan 3, i Pandox bokslutskommuniké för januari-december 2018, är stapeldiagram med extern marknadsdata avseende RevPAR-tillväxt för Finland och Helsingfors felaktig. Rättelse av RevPAR-tillväxt för Finland och Helsingfors till 7 respektive 9 procent. En rättad version av bokslutskommunikén bifogas till detta pressmeddelande. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 17:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se. www.pandox.se