Pandox AB (publ) ingår hyresavtal för sju operatörshotell i Norden med Scandic Hotels Group

Pandox har tecknat 20-åriga omsättningsbaserade hyresavtal med Scandic Hotels Group för sju hotell i Norden som för närvarande ingår i Operatörsverksamhet. Övertagandena förväntas ske successivt under det andra kvartalet 2017 och hotellfastigheterna omklassificeras till Fastighetsförvaltning vid respektive övertagande. Hyresavtalen innebär delade investeringar, lägre risk och därmed lägre avkastningskrav för hotellfastigheterna samt lägger grunden för god tillväxt i hyresintäkter och driftnetto. Scandic Hotels Group kommer därutöver att ta över driften av Grand Hotel Oslo.

”Avtalen är linje med Pandox strategi att vara aktiv över hela värdekedjan och efter driftövertagande och ompositionering åter hyra ut hotellfastigheterna till starka operatörer. Genom överenskommelsen med Scandic, som är vår största samarbetspartner, förstärker vi hyresportföljen med sju konkurrenskraftiga hyresavtal med en skicklig operatör och ökar vårt strategiska handlingsutrymme ytterligare”, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

”Vi stärker nu vår position som den ledande hotelloperatören i Norden, och fördjupar samtidigt vårt långsiktiga och framgångsrika partnerskap med Pandox. Jag ser med tillförsikt fram emot att driva och utveckla dessa hotell vidare, och att profilera Grand Hotel i Oslo som ett signaturhotell ’by Scandic’”, säger Frank Fiskers, VD och koncernchef Scandic Hotels Group.

De sju hotell som omfattas av de nya hyresavtalen är följande:

Hotell Land Stad Antal rum   Läge
Lillehammer Hotel Norge Lillehammer 303   City
Thon Hotel Sørlandet Norge Kristiansand 210   Resort
Meetingpoint Hafjell Norge Hafjell  210   Resort
Thon Hotel Fagernes Norge Fagernes 139   Resort
Best Western Plus Prince Philip Sverige Stockholm 208   Ringled
The Hub Hotel & Livingroom Sverige Stockholm 149   City
First Hotel Copenhagen Danmark Köpenhamn 215   Ringled
Totalt 1 434

 
Utöver de ovan nämnda hotellen kommer Scandic Hotels Group att ta över driften av Grand Hotel Oslo med 274 rum - som Pandox driver utan eget fastighetsägande - och driva detta som ett signaturhotell med egen identitet.

Scandic Hotels Group förväntas ta över driften av hotellen successivt under det andra kvartalet 2017.

Hyresavtalen förväntas bidra marginellt positivt till Pandox samlade driftnetto 2017 samt leda till en viss ökning av det totala marknadsvärdet i fastighetsportföljen i samband med att hotellfastigheterna omklassificeras från Operatörsverksamhet till Fastighetsförvaltning 2017.

Hyresavtalen innebär att hyresandelen mätt i procent av hotellomsättningen trappas upp under en treårsperiod, vilket skapar förutsättningar för god tillväxt i hyresintäkter och driftnetto för de nyuthyrda hotellen kommande år. Därutöver innebär avtalen delade investeringar, lägre risk och ett lägre avkastningskrav för hotellfastigheterna.

Effekten mellan segmenten (ungefärliga belopp i MSEK) proforma helår 2016 är följande:

Fastighetsförvaltning MSEK (cirka)
Hyresintäkter ökar +80
Driftnetto ökar +75
Operatörsverksamhet
Intäkter minskar -500
Driftnetto minskar -70
Nettoförändring för Pandox
Intäkter minskar -420
Driftnetto ökar +5

 
Baserat på marknadsvärdet på hotellfastighetsportföljen per 30 september 2016 - inklusive förvärv av sju hotellfastigheter i Europa, Hilton Grand Place Brussels och omklassificering av Urban House Copenhagen - ökar Förvaltningsfastigheterna sin andel av det totala portföljvärdet från cirka 78 procent till cirka 84 procent.

Inbjudan till telefonkonferens den 18 januari 2017, klockan 09:15 CET

Med anledning av överenskommelsen bjuder Pandox in investerare, analytiker och media till en webbsänd telefonkonferens den 18 januari 2017, kl 09:15 CET.

För att följa presentationen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/170118. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före presentationsstart.

Presentationsmaterialet görs tillgängligt på www.pandox.se.

SE: +46 (0)8 503 36 434
UK LocalCall: 08444933800
US LocalCall: 16315107498
Conference ID: 55141514 

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.
  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 08:00 CET.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.