Pandox AB (publ) har slutfört omklassificeringar och förvärv

Pandox har nu slutfört omklassificering av sju hotellfastigheter i Norden samt förvärv av Silken Berlaymont i Bryssel, i enlighet med tidigare lämnad information.

Omklassificeringarna följer av de hyresavtal som Pandox ingått med Scandic Hotels Group, vilka kommunicerades i pressmeddelande den 18 januari 2017. Datum för omklassificering av respektive hotellfastighet framgår nedan.

Hotell Datum Antal rum Från Till
Scandic Prince Philip 1 juni 2017 208 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Scandic Hafjell 1 juni 2017 210 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Scandic Lillehammer 1 maj 2017 303 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Scandic Sluseholmen 11 april 2017 215 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Scandic Kista
11 april 2017 149 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Scandic Valdres 4 april 2017 139 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Scandic Sørlandet 4 april 2017 210 Operatörsverksamhet Fastighetsförvaltning
Totalt 1 434

Driftsavtalet för Grand Hotel Oslo med 274 rum, som Pandox drivit utan eget fastighetsägande, avslutades den 25 april 2017.

Därutöver har förvärvet av Silken Berlaymont med 212 rum i Bryssel slutförts i enlighet med pressmeddelande den 7 april 2017. Hotellet drivs nu under det oberoende varumärket Hotel Berlaymont och redovisas från och med den 29 maj 2017 under affärssegmentet Operatörsverksamhet.

För mer information hänvisas till respektive pressmeddelande.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 13:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 121 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.