Pandox AB (publ) har slutfört förvärv av hotellportfölj i Europa

Pandox förvärv av en hotellportfölj i Europa, som offentliggjordes den 18 november 2016, har slutförts.

Slutgiltig köpeskilling uppgår till 415 MEUR, motsvarande cirka 4 100 MSEK. De förvärvade hotellen konsolideras och redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning per den 19 december 2016. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar därmed 120 hotell med totalt 26 240 rum i tio länder.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 18 november 2016, där förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Anders Nissen, CEO, +46 (0) 70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)70 237 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2016, kl. 17:35 CET. 


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se