Utnyttjande av övertilldelningsoption i relation till börsintroduktionen av Pandox AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN OCH AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OLAGLIG