Pandox inkluderas i FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index

Pandox AB (publ) har idag informerats om att bolaget kommer att ingå i index serien FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series från och med den 2 juli 2015. Indexserien ses som det ledande riktmärket för börsnoterade fastighetsinvesteringar.

Ytterligare information

Anders Nissen, CEO, +46 (0)70 846 02 02
Thomas Backteman, IR, +46 (0)70 831 11 66

Informationen är sådan som Pandox AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2015 kl 08.00.