PANDOX SÄLJER HOTELLFASTIGHETEN HOTELL BOHÈME I GÖTEBORG

Pandox Hotellfastigheter AB har avyttrat hotellfastigheten Hotell Bohème (52 rum) till Västsvenska Hotellfastigheter AB via överlåtelse av aktier. Hotellfastigheten med tillhörande inventarier överlåts för 15 miljoner, vilket innebär att Pandox gör en koncernmässig realisationsvinst om 4,1 Mkr.

-Försäljningen av hotellfastigheten Hotell Bohème är ett led i Pandox strategi att fokusera sin verksamhet till större hotellfastigheter , säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.