Sammanfattning av Pandox kapitalmarknadsdag 2017

Den 9 maj 2017 arrangerade Pandox en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dagen fokuserade på Pandox största affärsområde fastighetsförvaltning på temat ”balanserad potential”.

Anders Nissen, VD, beskrev Pandox strategiska utveckling med fokus på hotellfastighetsportföljens balans och potential.

Erik Hvesser, SVP Property Management Nordics, presenterade Pandox nordiska hyresportfölj med fokus på hotellmarknadernas struktur, hyrespartners och exempel på gemensamma investeringsprojekt med hyrespartners.

Martin Creydt, SVP Property Management International, presenterade Pandox internationella hyresportfölj med fokus på hyrespartners, hotellmarknadernas struktur och affärsprioriteringar.

Jonas Törner, SVP Business Intelligence, presenterade övergripande trender i hotellmarknaden samt redogjorde för hotellmarknadens utveckling på några av Pandox nyckelmarknader.

Helge Krogsbøl, SVP Operations Nordics & Germany och Jacob Rasin, Director of Business Development, beskrev Pandox innovationsprocess och illustrerade den med ett antal framgångsrika ompositioneringsprojekt, däribland Urban House Copenhagen och The Hub Hotel & Livingroom Kista.

Under dagen besökte deltagarna också flera av Pandox hotellfastigheter i Stockholm.

Presentationsmaterialet från kapitalmarknadsdagen finns på www.pandox.se/cmd2017. En webcast av Anders Nissens presentation finns på samma plats.