Hotellobby med mörk träinredning

En ledande hotellfastighetsägare

Våra fastigheter

15 NOVEMBER!

Hotellmarknadsdagen 2022: the future of work

Pandox höll sin årliga Hotellmarknadsdag på Hilton Stockholm Slussen den 15 november 2022.

Temat var ”the future of work” där vi diskuterade förändringar på arbetsmarknaden som ställer nya krav på hotellen både som produkter och som arbetsplatser.

Eventet livesändes och går att se i efterhand.

Läs mer här

Pandox hotellfastighetsportfölj

Hållbarhet

Hållbarhetsstrategi med affärsfokus

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter och gröna tilläggsavtal med hotelloperatörer. Syftet är att skapa resurseffektiva fastigheter och drift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer.

Läs mer

Finansiell kalender

Pandox stories

Load more

Vår verksamhet

Nycklarna till värdeskapande

Hotellfastigheter har vissa särdrag som skiljer dem från andra typer av fastigheter. Utöver teknisk och finansiell kunskap om fastigheter behöver en hotellfastighetsägare ha särskild kompetens inom områden som är nära knutna till hotellmarknaden, framför allt drift, marknadens dynamik och drivkrafter, de olika driftsmodellerna i hotellverksamhet samt varumärken och koncept.

Läs mer

Levande lokalsamhällen

Samarbete med Enbackskolan

Pandox har ett nära samarbete med Enbacksskolan i Tensta, som ligger i ett område som klassas som socioekonomiskt utsatt i en förort till Stockholm. Syftet med samarbetet är att bredda elevernas kontaktnät på arbetsmarknaden.

Läs mer här