Rapportarkiv

Här kan ni läsa Pandox finansiella rapporter.

 • 2017

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2017
  Interim Report God tillväxt och hög dynamik

  Kvartalet januari – mars 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 474 (386) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 396 (320) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2017
  Interim Report Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

  Kvartalet april – juni 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 568 (464) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 485 (398) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2017
  Interim Report God tillväxt och hög effektivitet

  Kvartalet juli – september 2017 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 589 (479) MSEK. Ökningen var 4 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 511 (409) MSEK.

  Läs mer
 • 2016

  Årsredovisning 2016
  I årsredovisningen finns ekonomisk-, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation samlad med målet att beskriva Pandox på ett så heltäckande sätt som möjligt. Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 11. Årsredovisningen kan också beställas på www.
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2016
  Interim Report God underliggande tillväxt

  Kvartalet januari – mars 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 386 (332) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 320 (260) MSEK. Ökningen var 1 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2016
  Interim Report

  Stark utveckling för Fastighetsförvaltning Kvartalet april – juni 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 464 (388) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 398 (312) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2016
  Interim Report Starkt kassaflöde och hög avkastning

  Kvartalet juli – september 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 479 (458) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 409 (403) MSEK.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2016
  Interim report Stark avslutning på ett starkt år

  Kvartalet oktober – december 2016 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (365) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 368 (306) MSEK.

  Läs mer
 • 2015

  Årsredovisning 2015
  Den tryckta versionen distribueras inom kort till samtliga aktieägare och kan även beställas på Pandox webbplats. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57 Anders Berg, Manager Investor Relations, +46 (0)76 095 19 40 Pandox AB (publ)
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2015
  Interim Report A strong quarter for Pandox

  Interim report January - March 2015 Revenue from Property management amounted to MSEK 331.9 (358.6), a decrease of 7.4 per cent, which is explained by the divestment of 15 hotel properties in April 2014. Adjusted for currency effects and comparable units, revenue increased by 3.6 per cent.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2015
  Interim Report Fortsatt god utveckling för Pandox

  Andra kvartalet April – Juni 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 388,1 (380,2) MSEK. Avyttringen av 15 hotellfastigheter i april 2014 påverkar jämförelsen med en månad. Ökningen var 6,7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.

  Läs mer
  Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2015
  Interim Report Ett starkt tredje kvartal

  Kvartalet juli – september 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (380) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 60 MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 403 (310)

  Läs mer
  Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015
  Interim report God tillväxt och lönsamhet

  Kvartalet oktober – december 2015 Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 365 (359) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 306 (289) MSEK.

  Läs mer
 • 2014

  Årsredovisning 2014
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  Bokslutskommuniké
  Interim Report

  Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter uppgick till 887,8 Mkr (814,7) motsvarande en tillväxt på 9 procent. Ökningen förklaras i huvudsak av en förbättrad internationell hotellmarknad, att tidigare renoverad hotellkapacitet återförts, ett förbättrat resultat från hotell som drivs i egen regi samt ett lägre finansnetto.

  Läs mer
  Bokslutskommuniké 2014
  Interim Report

  Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter uppgick till 887,8 Mkr (814,7) motsvarande en tillväxt på 9 procent. Ökningen förklaras i huvudsak av en förbättrad internationell hotellmarknad, att tidigare renoverad hotellkapacitet återförts, ett förbättrat resultat från hotell som drivs i egen regi samt ett lägre finansnetto.

  Läs mer
 • 2013

  Årsredovisning 2013
  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4