Pandox aktieägare

Ägare A-aktier   B-aktier   Kapital % Röster % Datum
Eiendomsspar Sverige AB 37 314 375   8 014 375   28,8% 39,0%

31 dec
2016

Christian Sundt AB 18 657 187   4 007 188   14,4% 19,5%

31 dec
2016

Helene Sundt AB

18 657 188

  3 657 187   14,2% 19,4%

31 dec
2016

AMF Försäkring & Fonder     14 823 826   9,4% 4,8%

31 dec
2016

Swedbank Robur Fonder     10 029 576   6,4% 3,3%

31 dec
2016

Länsförsäkringar Fonder     9 413 908   6,0% 3,1%

31 dec
2016

Alecta Pensionsförsäkring     4 778 647   3,0% 1,6%

31 dec
2016

Handelsbanken Fonder     2 640 831   1,7% 0,9%

31 dec
2016

Fjärde AP-Fonden     1 830 458   1,2% 0,6%

31 dec
2016

Alfred Berg     1 373 748   0,9% 0,4%

30 nov
2016

Norges Bank     1 304 618   0,8% 0,4%

31 dec
2016

BlackRock     1 177 819   0,7% 0,4%

31 dec
2016

Vanguard     1 132 484   0,7% 0,4%

30 nov
2016

AFA Försäkring     1 062 480   0,7% 0,3%

31 dec
2016

Fidelity     1 011 800   0,6% 0,3%

30 nov
2016

Summa 15 ägare 74 628 750   66 258 945   89,5% 94,4%  
               
Övriga ägare 371 250    16 241 054   10,5% 5,6%  
Summa 75 000 000   82 499 999   100,0% 100,0%  
               
Källa: Monitor