Vi är dedikerade att leverera gästupplevelser av högsta kvalitet. Det kräver att våra medarbetare har rätt kompetens och kontinuerligt erbjuds personlig och verksamhetsnära vidareutbildning.

Under året har bland annat en översyn av krisplaner och säkerhetspolicys gjorts på Pandox samtliga hotell inom operatörsverksamheten. 

Under året har även en extern översyn av undersökningar avseende hotellens gästnöjdhet genomförts. Undersökningen omfattade Pandox samtliga hotell inom Operatörsverksamhet och genererade ett genomsnittligt gästbetyg på 78 procent för 2016.