Pandox vill ha nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Därför arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering och att främja medarbetarnas hälsa och välmående. 

En friskare arbetsplats 

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi är måna om att alla som jobbar hos oss ska trivas. Pandox vill erbjuda sina medarbetare en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö. Vi strävar bland annat efter mångfald och jämställdhet inom samtliga funktioner. 

Kompetensutveckling

Under 2016 lanserades bland annat en koncerngemensam onlineutbildning kring våra uppförandekoderna för samtliga medarbetare. Målet är att samtliga Pandox medarbetare ska genomgå utbildningen varje år. Därutöver genomför hotellen i operatörsverksamhet kontinuerligt flertalet lokalt anpassade utbildningar för att säkerställa relevant kompetens hos våra medarbetare bland annat inom hållbart ledarskap, energieffektivisering, säkerhet och hälsa, kundservice och andra relevanta områden.