Välkommen till Pandox Hotellmarknadsdag 2017

Tisdag 21 november klockan 13.00 på Hilton Stockholm Slussen

"En dynamisk och osäker värld - Innebörd för hotellsektorn"


Under många år rullade världen på efter industrialismens logik. Några förutspådde att industrisamhället skulle komma att ersättas av tjänstesamhället. Så skedde inte.

Världen är i dag mera dynamisk och osäker än kanske någonsin tidigare. Vad som driver på utvecklingen är att vetenskapliga upptäckter inom ett flertal områden ställer etablerade sanningar på huvudet. Samtidigt är tiden från upptäckt till kommersiell användning kortare. Tillvaron förändras – ofta till det bättre – för många människor. I andra fall leder förändringarna och förändringstakten till ängslan och konflikter. Nyföretagandet blomstrar: I dag vill de bästa studenterna starta egna företag istället för att anställas av stora företag.

Hur skall företagsledare och andra förstå vad som händer? Hur skall de navigera för att dra nytta av upptäckterna och för att hantera den osäkerhet som finns? Hur påverkas den egna verksamheten av digitalisering och robotisering? Hur skall man hantera människors förändrade värderingar och livsstil i affärsutvecklingen? Vilka stora strukturella förändringar kommer att ske inom makroekonomin vad gäller produktivitet, räntenivåer och valutor?

De frågorna gäller även för hotellsektorn som tillväxtmässigt har en gynnsam situation. Samtidigt omvandlar teknologin strukturen: digitaliseringen har skapat förutsättningar för en ny distributionsstruktur som domineras av nya, stora och globalt orienterade aktörer. Nya affärsmodeller och förändrade positioner i värdekedjan kommer till stånd.

Om detta skall vi tala på Hotellmarknadsdagen 2017. Häng med!