Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer.

Pandox affärsidé

Pandox affärsidé är att – baserat på expertis inom hotellfastigheter, hotellverksamhet och affärsutveckling – aktivt äga, utveckla och hyra ut hotellfastigheter.  

Två affärssegment

Pandox hotellportfölj består av 143 hotell med cirka 31 500 hotellrum i 15 länder. Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning, som består av hotellfastigheter som genom långtidskontrakt hyrs ut till marknadsledande regionala och ledande internationella hotelloperatörer, och Operatörsverksamhet, som består av hotelloperatörsverksamhet som drivs av Pandox på dess ägda hotellfastigheter.

Segmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet delas vidare in i fem geografiska områden: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Internationellt. Det senare omfattar Pandox verksamhet i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Österrike, Nederländerna och Kanada.

Pandox bildades 1995 och företagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal Helår 2016 Helår 2015 Helår 2014
Antal hotell 120 121 104
Antal rum 26 240 25 190 21 969
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 38 233 31 437 26 504